Nhạc phim Giày thủy tinh OST 2

Nhạc chuông phim Giày thủy tinh 2

Thể loại: Nhạc phim

Thể hiện: Park Wan Kyu

Lời nhạc phim giày thủy tinh 2:

Na ghe ro o nun ki ru­m hi hot da ha my-on
Ku de gyo tu ro ne ga ta ryo ga te ni
Bu di un myo gu­ pi ha ryo ha ji mayo
Chi gum bo da do ga su ma pu da he do
To da ru­m se sang i wa do ta shi u rin sa rang ha te nim

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại