Căn nhà ngoại ô – Tuấn Vũ

Nhạc chuông Căn nhà ngoại ô

Thể hiện: Tuấn Vũ

Thể loại: Nhạc vàng

Lời nhạc chuông Căn nhà ngoại ô:

Từ tiền tuyến tôi về,
thăm căn nhà ngoại ô,
thấy lòng thương vô bờ .
Cũng con đường này đây,
cũng mái nhà này đây,
còn mang kỷ niệm đầy
Nhưng trăng đêm nay,
không còn tha thiết như
những muà trăng đắm say
Tôi nghe gió ru cây,
chim kêu trên ngàn mây,
hồn miên man khắc khoải
chìm giữa khung nhạc đêm dài

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại