Vui quá hài

Nhạc chuông Vui quá hài là bản nhạc chuông hài hước có những câu nói ví von, sáng tạo thật là hấp dẫn

Lời nhạc chuông

Chim kêu trên nóc chuồng bò
Sau đây điệu lý câu hò lời ca
Hà Nội có chợ hàng da
Sau đây điệu lý cây đa bắt đầu
Chim kêu trên nóc chuồng bò

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại