Mình đang rất nghèo – Công Lý

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông: Mình đang rất nghèo

Thể loại: Hài hước, chế

Thể hiện: Công Lý

Lời nhạc chuông:

Mình đang rất nghèo

Mình đang rất ngèo

Đừng rủ đi chơi

Đừng rủ đi chơi

Biết lấy đâu ra tiền

Biết lấy đâu ra tiền

Ở nhà thôi, ở nhà thôi.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại