Cái tay cái tay bắt lấy cái tay

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông: Cái tay cái tay bắt lấy cái tay

Thể loại: Nhạc chuông hài hước

Thể hiện: None

Lời nhạc chuông:

Cái cái cái tay cái tay bắt lấy cái tay,

Túm lấy cái chân với lại cái đầu

Cái đầu rất to, cái chân rất dài,

Bay cao nào nhảy bao cao nào bay cao nào nhảy

Bay cao nhào nhảy, bay cao nào nhảy,

Nào nhảy cùng zin zỉn.....

Bay cao nào nhảy, bay cao nào bay cao nảo nhảy,

Nào nhảy cv zin zỉn....

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại