Bò vừa ra lông

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Bò vừa ra lông

Thể hiện: Nghiệp dư

Thể loại: Nhạc hài hước

Lời nhạc chuông Bò vừa ra lông:

Bò mà ra lông người ta mới kêu là lông bò Bò mà ra đuôi người ta mới kêu là đuôi bò Bò chết đi nấu lên mới kêu là đi bò Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu là bò Bò chết đi nấu lên mới kêu là đi bò Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu là bò Bầu ra dây người ta mới kêu là dây bầu Bầu vừa ra hoa người ta mới kêu là hoa bầu Bầu nấu xôi bỏ tôm khô mới kêu là canh bầu Mấy em bụng to người ta cũng kêu là bầu Bầu nấu xôi bỏ tôm khô mới kêu là canh bầu Mấy em bụng to người ta cũng kêu là bầu

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại