Bồ và vợ – Nhật Cường

Nhạc chuông Bồ và vợ

Thể hiện: Nhật Cường

Thể loại: Nhạc hài hước

Lời nhạc chuông Bồ và vợ:

Bồ là bạn nhậu có mồi, zợ là cơm nguội đáy nồi hẳng hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu, zợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu quý ở trong mình, zợ là nước ở ao đình thấy ghê
Nhìn bồ con mắt nó phê, nhìn zợ con mắt nó ghê ghê nó gùm gùm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền, zợ tiêu một cắt thì liền kiêu than
Bồ giận thì quỳ lạy thắp nhan, zợ giận bị mắng bị phan cây liền
Một khi túi hãy còn tiền, bồ hôn thắm thiết ôm liền lấy anh
Một mai hết sạch sành sanh, bồ đi zợ lại đón anh zề nhà
Bồ là lều, zợ là nhà
Giió lớn lều sụp, cái nhà còn nguyên
Thích hông, mình bắn blutooth qua cho

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại