Bớ người ta, Ối dời ơi

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Bớ người ta

Thể hiện: Srang hố

Thể loại: Nhạc hài hước

Lời nhạc chuông bớ người ta:

Bớ người ta, bớ người ta, ối dời ơi, cứu, ối dời ơi cứ, bớ người ta cứu......

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại