Sài gòn chợ lớn

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Sài gòn chợ lớn

Thể loại: Nhạc chế

Thể hiện: n/a

Lời nhạc chế Sài gòn chợ lớn:

Đời mình chưa chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã mua cuộc sống như tiên, sài gòn chợ lớn đều biết danh tôi, danh tôi là chú chịu chơi, danh tôi là chú bụi đời, thằng nào cà chớm tao kêu 113.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại