Nơi Fa bắt đầu

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông chế Nơi FA bắt đầu

Thể hiện: Nghiệp dư

Thể loại: Nhạc chế

Lời nhạc chuông Nơi Fa bắt đầu:

Này dầu ăn ơi xin hãy đừng có tăng, dù vật giá có tăng thế nào, vì đường giao thông cần có giàu neptune, đàn ông mới hiểu được nhau, ngày nào giàu ăn đã hết thì bó tay, đành phải pháp siêu một mình, vì ngày giao thông kết cấu phải vỡ tan, ta phải fa người ơi.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại