Mùi hôi nhà nàng

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Mùi hôi nhà nàng

Thể loại: Nhạc chế

Thể hiện: n/a

Lời nhạc chuông mùi hôi nhà nàng:

Đêm đêm ngửi mùi hôi, mùi hôi của nhà nàng, hết mùi tôm rùi mùi mắm, ngày nào cũng có mùi hôi, nhà nàng kế nhà tôi, nhà tôi sát nhà nàng. làm sao chịu nổi đây trời, mong nào chịu hiểu lòng tôi.

 

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại