Đôi Dép – Chế

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông chế Đôi dép

Thể hiện:

Thể loại: Nhạc chế

Lời nhạc chuông Đô dép: Đôi dép ngày nào còn mới mà giờ đã te tua, anh vẫn nhẹ nhàng điệu múa và cứ ngỡ chưa ngu, và giờ này anh đây lo chi, vì giờ thì em đi mỹ, anh nghĩ giờ ngày người đến để người chẳng mua thêm, anh sẽ chẳng, giờ em nơi phương xa thành chó cái, giờ còn lại mình lai dai, bao nhiêu mộng mơ về đôi dép kia như phim hài, ngày trở về vội theo trai, đôi chân còn non mà đôi dép kia hao mòn.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại