Có khi nào rời xa tiếng dân tộc

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Có khi nào rời xa chế

Thể loại: Nhạc trẻ, nhạc chế

Thể hiện: N/A

Lời nhạc chuông Có khi nào rời xa chế:

Xỉn Bựa Phỏi Nòi,Khăn Khạc Nhổ Toẹt Thạc Xoay
Phăn Xoăn Tít Củ Lều,Tày Xô Khơ Mú Nùng
Mìn Chều Páp Lịt Gảy. Kua Tu Gây Vắt Xổ
Mổ Kò Náng Phổn...
Tày Xô Khơ Mú Nùng
Mìn Chều Páp Lịt Gảy Kua ,
Gây Vắt Xổ,Mổ Kò Náng Phổn Kạ Rịt Lò Kịt
Mủ Vổ Móm Trĩ Xin. Thoắt Tòe Vẩu LácQuẩy
Mắn Vảy Bát Nhổ Phỉ Xỉ

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại