Chị tôi dân code

{bottom_player_desktop}

Nhạc chế chị tôi dân code

Thể hiện: Nghiệp dư

Thể loại: Nhạc chế

Lời nhạc chuông Chị tôi dân code:

Chị tôi dân code có chiếc màn 15 inch, bộ cái trống mới tính cấu hình cao, chị tôi hay code C, cóc có ngại là java, chị tôi dân coder, thời gian trôi rất mau, deadline rồi cần xong ngay, chị phải overtime đến tận đêm, chị to 2 cái tay cứ gọi là đỉnh cao ới a, chị tôi dân coder.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại