Chân tình chế

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Chân tình chế

Thể loại: Nhạc chế

Thể hiện: N/a

Lời nhạc chuông Chân tình chế:

Và tôi lại nhớ những ngày tôi có tiền tiêu, cùng xe đạp đó mang quà đến để tặng em, giờ xe thì mất, em thì bỏ đi với ai, thoáng trên đường Chí Thanh, tôi bỗng nhìn thấy em đi cùng người ta.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại