Tiểu đoàn 307 – Cao Minh

Nhạc chuông: Tiểu Đoàn 307

Thể hiện: Cao minh

Thể loại: Nhạc cách mạng, nhạc đỏ

Lời nhạc chuông Tiểu đoàn 307

Lẻ bảy, tiểu đoàn lẻ bảy, đoàn quân lẻ bảy kể từ ngày ấy đánh đâu được đấy oai hùng biết mấy tiểu đoàn lẻ bảy với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao. Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi vang lừng danh tiếng 307.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại