Nổi lửa lên em – Anh Thơ

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông: Nổi lửa lên em

Thể loại: Nhạc cách mạng

Thể hiện: Anh Thơ

Lời nhạc chuông:

Ơi……..vũ khí ta mang đâu có là tên lửa chỉ bếp than hồng này ủ chín hơi cơm. Bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ. nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại