Gặp nhau trên đỉnh trường sơn – Đăng Dương

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Gặp nhau trên đỉnh trường sơn

Thể hiện: đăng dương

Thể loại: Nhạc cách mạng

Lời nhạc chuông Gặp nhau trên đỉnh trường sơn:

Trên đỉnh trường sơn, ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu, anh giải phóng quân Lào, biên giới đẹp sao. Cây lá lao xao rộn ràng lẫn trong màu áo, những người chiến sỹ yêu nước Lào. trường Sơn, mây núi bao la, lối quân đi bước mòn sỏi đá a a Trường sơn, hai nước chúng ta đã ghi tạc nghĩa tình từ xưa

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại