Bài Ca May Áo – Cẩm Ly

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Bài ca may áo

Thể hiện: Cẩm Ly

Thể loại: Nhạc cách mạng

Lời nhạc chuông Bài ca máy áo:

Máy máy nhanh rừng xanh vọng tiếng
Chí căm thù ta biến thành tơ
Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy
Hòa tiếng máy chúng ta diệt thù
Ta may áo này sao cho kỹ
Cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng
Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi
Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi
Áo may xong mùa đông đã đến
Gửi chút tình thương mến về anh
Áo xếp ngăn chờ anh giải phóng
Lòng vui sướng sướng vui dạt dào

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại