5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông: 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

Thể loại: Nhạc đỏ, cách mạng

Thể hiện: Top ca

Lời nhạc chuông:

5 anh em trên 1 chiếc xe tăng
như 5 bông hoa nở cùng 1 cội
như 5 ngón tay trên 1 bàn tay
đã xung trận cả 5 người như 1
àh...ák......... .................... ...
v lính xe tăng anh trước anh sau
cái nết ở ăn mỗi người 1 tính
nhưng khi hát ta hòa cùng 1 nhịp
1 người đau ta tất cả quên ăn
5 anh em mỗi đứa 1 quê
đã lên xe ấy là cùng 1 hướng

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại