Nhạc tin nhắn Ngày xưa Ngày nay – Không lời

Tải Ngay Nhạc Chuông

Nhạc chuông tin nhắn Ngày xưa ngày nay

Thể hiện: Vanh Leg

Lời bài nhạc chuông Ngày xưa ngày nay

Ngày xưa! Ngày xưa!
Ngày xưa ý a ngày xưa
Em chờ anh dưới gốc cây sét đánh vào đầu.

Ngày Xưa! Ngày Xưa!
Ngày xưa rất khác ngày nay
Anh chờ em dưới gốc cây sét đánh vào đầu.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại