Lênh Đênh Phận Buồn – Như Quỳnh – 2

Download

Lời Nhạc Chuông Lênh Đênh Phận Buồn - Như Quỳnh:

Đôi ta duyên kiếp xa xôi
Hoặc em lênh đênh số phận
Yêu anh em đã không cần
Mộng ước một lần thiệp hồng cùng áo cưới.

Sang ngang không lễ vu quy
Ngày vui em đâu có gì
Sao anh không nghĩ cho em
Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại