Nhạc phim Hiệp Khách Hành

Download
Nhạc phim Hiệp Khách Hành
Rate this post

Nhạc chuông phim Hiệp khách hành

Thể loại: Nhạc phim

Thể hiện: Tạ vũ Hán

Lời nhạc phim Hiệp khách hành:

bīng xuě shǎo nǚ rù fán chén,
xī zǐ hú pàn chū jiàn qíng.
shì fēi nàn jiě xū rú yǐng.
yì qiāng ài yì shēn hèn,
yì lǚ qīng fēng yì sī hún.
zhàng jiàn jiā jiǔ jiāng hú xíng,
duō shǎo ēn yuàn zuì mèng zhōng.
mò rán huí shǒu wàn shì kōng.
jǐ zhòng mù, jǐ kē sōng,
jǐ céng yuǎn luán jǐ shēng zhōng

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại