Nhạc phim Bố ơi mình đi đâu thế

Nhạc chuông Nhạc phim Bố ơi mình đi đâu thế

Nhạc chuông Nhạc phim Bố ơi mình đi đâu thế là một bản nhạc chuông có giai điệu vui tươi được thể hiện bởi Kimi

Lời nhạc chuông Nhạc phim Bố ơi mình đi đâu thế

lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya 
yǒu wǒ zài jiù tiān bù pà dì bù pà

bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shù 
yī shēng péi nǐ kàn rì chū

zhè shì dì yī cì dāng nǐ de lǎo bà
wǒ men de xīn qíng dōu yǒu diǎn fù zá
nǐ pīn mìng fā yá wǒ bái le tóu fa
yī qǐ xiě xià yī piě yī nà

lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya 
yǒu wǒ zài jiù tiān bù pà dì bù pà

Download
Nhạc phim Bố ơi mình đi đâu thế
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại