Hello – nhạc phim những vì sao đưa anh tới

Nhạc chuông Hello

Thể loại : Nhạc phim

 

Lời nhạc chuông Hello

우연히 내게 다가와
감싸 안아주고
서로 멍하니 바라보다
건낸 말 안녕

꿈속에서만 스쳐갔던
지금 넌 내 앞에

사랑이 왔는데
그댄 떠난대
기다렸는데
더 볼 수가 없대
늘 바보처럼
흐르는 눈물이 말해
안녕 이젠 Good bye

Hello Hello Hello
Hello Hello

Download
Hello – nhạc phim những vì sao đưa anh tới
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại